header2

Voorwaarden

                                    
Door artikelen bij Krea-Kado te bestellen accepteer je deze voorwaarden.
Alle door Krea-Kado gehanteerde prijzen zijn in euro's en inclusief 21% B.T.W. Exclusief verzendkosten.
Krea-Kado behoudt zich het recht voor prijzen en deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.
Wanneer artikelen niet direct leverbaar zijn en je als klant al wel betaald hebt, zal ik, indien je afziet van de bestelling, het betaalde bedrag retourneren. De overeenkomst wordt hierdoor ontbonden.
Opgegeven levertijden zal ik zoveel mogelijk proberen na te streven, zodra alle gegevens die nodig zijn voor de bestelling in mijn bezit zijn.
Krea-Kado is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn.
Alle bestellingen worden door TNT-post verstuurd, met de door TNT vast gestelde verzend tarieven.
Afhankelijk van het aantal artikelen kan het zijn dat een andere vorm van verpakking nodig is dan in het menu wordt weergegeven. Als dit het geval is neem ik hierover contact met je op.
De pakketten worden standaard niet verzekerd verzonden, uiteraard is verzekerd verzenden mogelijk. Als dit wenselijk is dan kan dit bij de bestelling worden aangegeven. De kosten hiervoor bedragen € 8,61 (tarief TNT post).
Krea-Kado is niet verantwoordelijk voor het zoekraken of stukgaan van bestellingen via de post. 
Ik besteed aan de verzending van je bestelling de grootst mogelijke zorg. 
Krea-Kado heeft graag tevreden klanten maar mocht er toch een klacht zijn, laat me dit dan weten.
Ik zal dan mijn best doen om samen naar een oplossing te zoeken.

Huurvoorwaarden geboortebord

Het, zowel mondeling als schriftelijk, aan Krea-Kado opdracht geven tot reservering van een het geboorte-object betekend automatisch acceptatie van de Krea-Kado huurvoorwaarden.
  
De minimale huurperiode van een geboorte-object is één week, de maximale huurperiode van een geboorte-object is vier weken, tenzij anders aangegeven.
  
Bij het ophalen van het geboorte-object is een handtekening verschuldigd en contante betaling van de borgsom en het verschuldigde factuurbedrag vereist.
Een door Krea-Kado ondertekende huurovereenkomst geldt als betalingsbewijs.
 
Vanaf de op de huurovereenkomst vermelde retourdatum moet het Krea-Kado geboorte-object in overleg van dag en tijd terug zijn.
Indien vertraging in deze retournering ontstaat word een bedrag van 5 € per dag in rekening gebracht ingaande op de huurovereenkomst vermelde retourdatum.
 
Bij annulering van de huur van het geboorte-object zal Krea-Kado onkostenvergoeding in rekening brengen van 30 €.

Een eventueel bijgeleverde gebruiksaanwijzing dient strikt nageleefd te worden.
 
Het is niet toegestaan om;
- het geboorte-object op de openbare weg te plaatsen.
- het geboorte-object te bewerken zoals; zagen, boren, etc.
- beplakken mag enkel op het daarvoorbedoelde naambord.
- op het geboorte-object voorwerpen aan te brengen zoals; spijkers, punaises, kleurafgevend   
   materiaal, ballonnen etc.
- op enig andere wijze handelingen te verrichten welke schade kan veroorzaken aan het
   geboorte-object.
 
Krea-Kado verzoekt u om tijdens de huurperiode maatregelen te treffen om schade aan, of
vermissing van, het geboorte-object te voorkomen. ( b.v. als gevolg van storm, vandalisme, diefstal )
In geval van schade vermissing van het geboorte-object kan Krea-kado niet verplicht worden om een vervangend geboorte-object te plaatsen, het verschuldigde factuurbedrag vermeerderd met 100 € onkostenvergoeding. Deze dient echter wel voldaan te worden binnen een termijn van 14 dagen na constatering van bovengenoemd feit.
 
Krea-Kado draagt zelf zorg voor het onderhoud van de geboorte-objecten, u wordt daarom verzocht om niet zelf herstelwerkzaamheden aan de geboorte-objecten uit te voeren.
 
Krea-Kado is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke tijdens de huurperiode door het Krea-Kado geboorte-object veroorzaakt wordt.
 
De Krea-Kado geboorte-objecten blijven eigendom van Krea-Kado te Borne.
 
De in deze website genoemde afmetingen zijn bij benadering.
De in deze website getoonde afbeeldingen kunnen ten opzichte van de werkelijkheid een lichte kleurafwijking vertonen.
 
Prijs en assortiment wijzigingen voorbehouden.

 

webwinkel beginnen - powered by LB Media webshop